Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.12.2021 z dnia 22 stycznia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do klasy I można składać w sekretariacie szkoły w dniach 8 – 19 marca 2021 r. w godzinach pracy szkoły.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 oraz nr PR.00073.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.

 

Informacje dotyczące zapisów dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane do I klasy na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie
szkoły, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ( wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Rekrutacja do klasy I”).
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na
wniosek rodziców dziecka, złożony w sekretariacie szkoły. ( wzór wniosku do pobrania w zakładce „Rekrutacja do klasy I”).

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej

Zarządzenie SP.0050.2.12.2021 Prezydenta Miasta

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007.73.2017 z dnia 18 maja 2017r.

Uchwala Rady Miasta nr PR.0007.43.2017 z dnia 23 marca 2017 

 

3.Wykaz ulic lub ich części wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie
Śląskiej.
Bolesława Prusa; Chmielna; Do Gródka; Głogowa; Grzybowa; Handlowa; Huculska; Jabłoniowa; Jacka; Jagodowa; Jana Kochanowskiego Jeżynowa; Józefa Piłsudskiego (nr parzyste); Kaszubska; Kochłowicka od nr 72 do końca; Krakowska; Krańcowa; ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 23; Letnia; Leopolda Staffa; Łąkowa; Malinowa; Mikołaja Reja; Mrówcza; Nasypowa; Ondraszka ; Opłotki; Orzechowa; Oświęcimska od nr 147 do końca (nr nieparzyste) od nr 138 do końca (nr parzyste); Pelagii Kwapulińskiej; Pomorska; Poziomkowa; Przemysłowa; Roberta Żymły; Rybna; Rzeczna; Sadowa; Siewna; Stefana Rogozińskiego; Sudecka, Szyb Artura; Tatrzańska; Warmińska; Weteranów; Wirecka ; Wrocławska; Wyzwolenia od nr 1 do nr 151 (nr nieparzyste) i od nr 2 do nr 148 (nr parzyste).
 
 
Serdecznie zapraszamy