Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Nr SP.0050.2.13.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego

/oddziału przedszkolnego można składać w dniach 01.03.2021-15.03.2021 r. w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej.

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla

kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów , a także liczbę punktów możliwych do

uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017

oraz nr PR.00074.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.13.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007. 44.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwała Rady Miasta nr  PR.0007. 74.2017 z dnia 18 maja 2017 r.