Dyżur w przedszkolu

Na podstawie Zarządzenia Nr SP.0050.2.322.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021 ustalono terminy dyżurów w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej:

 


Nazwa placówki

Termin dyżuru

Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 (MP 7 i MP 38)

01-30.07.2021 r.

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1

Miejskie Przedszkole nr 17

Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek

Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy

Miejskie Przedszkole nr 45

Miejskie Przedszkole nr 32

Miejskie Przedszkole nr 25

Miejskie Przedszkole nr 35

Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej

02-31.08.2021 r.

Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami integracyjnymi

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy

Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im.  św. Łukasza

Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3

Miejskie Przedszkole nr 43

Miejskie Przedszkole nr 34

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii


Rodzice składają deklarację na dyżur wakacyjny do ww. dyżurujących przedszkoli w terminie od 1 do 15 czerwca 2021 r.