Trwają od 1.06.2022 r. do 15.06.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.
Deklarację należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Zapisy na dyżur wakacyjny w naszej placówce odbywać będą się w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.
Formularze deklaracji będą dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej: http://sp20.elsat.net.pl/
Na deklaracji konieczny jest podpis obojga rodziców.
Rodzice, który zadeklarowali uczęszczanie dziecka do naszego przedszkola w miesiącu sierpniu winni uiścić opłatę do 25 lipca 2022 r. na konto podane w deklaracji.
Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania dziecka z przedszkola dyżurującego.


Zarządzenie Prezydenta Miasta 

Deklaracja - dyżur 2022

Zapisy na dyżur 2022