Rekrutacja do klas I
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że od 18.04. 2017 r.

rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018

 

Prosimy już teraz rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie

szkoły o kontakt z sekretariatem placówki.

 

Harmonogram działań szkoły w związku z przyjmowaniem uczniów do klasy pierwszej, w tym postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

(W oparciu o Zarządzenie Nr 570050.2.123.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017r)

Etap

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków

Zgłaszanie dzieci do szkoły obwodowej

od 03 kwietnia 2017r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły kandydata spoza obwodu

od 18 kwietnia 2017r.

do 8 maja 2017r.

Weryfikacja złożonych dokumentów

od 18 kwietnia 2017r.

do 10 maja 2017r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 maja 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane -  rodzice składają w pisemne oświadczenie

od 11 maja 2017r.

do 16 maja 2017r.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17 maja 2017r.

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

od 18 maja 2017r.

do 24 maja 2017r.

W terminie 5 dni Komisja podaje rodzicom uzasadnienie odmowy

od 25 maja 2017r.

do 29 maja 2017r.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 30 maja 2017r.

do 5 czerwca 2017r.

W terminie 7 dni Dyrektor przesyła odpowiedź do rodziców.

Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

od 6 czerwca 2017r.

do 12 czerwca 2017r.

Postępowanie uzupełniające

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasie pierwszej

13 czerwca 2017r.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca w klasie pierwszej

od 13 czerwca 2017r.

do 19 czerwca 2017r.

Weryfikacja złożonych dokumentów

od 13 czerwca 2017r.

do 20 czerwca 2017r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

21 czerwca 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane -  rodzice składają w pisemne oświadczenie

od 21 czerwca 2017r.

do 22 czerwca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

23 czerwca 2017r.

 

Wykaz ulic lub ich części wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej.

 

Bolesława Prusa; Chmielna; Do Gródka; Głogowa; Grzybowa; Handlowa; Huculska; Jabłoniowa; Jacka; Jagodowa; Jana Kochanowskiego Jeżynowa; Józefa Piłsudskiego (nr parzyste); Kaszubska; Kochłowicka od nr 72 do końca; Krakowska; Krańcowa; ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 23; Letnia; Leopolda Staffa; Łąkowa; Malinowa; Mikołaja Reja; Mrówcza; Nasypowa; Ondraszka; Opłotki; Oświęcimska od nr 147 do końca (nr nieparzyste) od nr 138 do końca (nr parzyste); Pomorska; Poziomkowa; Roberta Żymły; Rybna; Rzeczna; Sadowa; Siewna; Stefana Rogozińskiego; Sudecka, Szyb Artura; Tatrzańska; Warmińska; Weteranów; Wirecka; Wrocławska; Wyzwolenia od nr 1 do nr 151 (nr nieparzyste) i od nr 2 do nr 148 (nr parzyste).

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Oświadczenie 1

 

Oświadczenie 2

 

Oświadczenie 3

 

Oświadczenie 4

 

Oświadczenie 5