Bliskim naszej wieloletniej emerytowanej nauczycielki śp. Marii Ewy Wójcickiej

składamy serdeczne wyrazy współczucia - Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji.