(nauczyciel j. polskiego wskazuje lektury, które będą omawiane w poszczególnych klasach)

Poniżej znajduje się pełna lista lektur szkolnych, która  obowiązuje od 1 września nowego roku szkolnego (2017/2018).

Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycjeksiążkowe w roku szkolnym
 oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości: