Łączymy się w smutku z Jej najbliższymi i wszystkimi mieszkańcami naszego miasta.