że zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do klasy I w nowym roku szkolnym odbędzie się 29.08.2022 r. o godz.17.00 .