Prosimy o pobranie ze strony internetowej  oświadczenia woli uczęszczania do I klasy,
wypełnienie, podpisanie przez rodziców i dostarczenie do sekretariatu szkoły
  w terminie od 23.03.2022 r. - 30.03.2022 r w godzinach pracy szkoły

 

OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE