Sz. P. Leszkowi Zimochowi byłemu dyrektorowi naszej szkoły

składamy serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci żony.