Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”

W związku z tym w naszej szkole podjęto wiele działań dla uczczenia

100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

 

Działanie

Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego – bicie rekordu.

Konkurs poezji patriotycznej.

Konkurs pieśni patriotycznych.

Zapalenie zniczy na grobie powstańców śląskich.

Głośne czytanie noweli "Latarnik" Henryka Sienkiewicza przez zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz miasta.

Wystawa zatytułowana "Podróż w czasie", pokazująca przedmioty z czasów naszych pradziadków.

Zorganizowanie wystawy plakatów na temat ważnych osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Edukacja regionalna - zapoznanie z historią regionalną, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w miejscu zamieszkania.

Konkurs dla najmłodszych dotyczący symboli narodowych oraz legend polskich.

Przeprowadzenie konkursu dotyczącego życia i twórczości Marii Konopnickiej. Przybliżenie uczniom i rodzicom życia i twórczości patronki szkoły przez zapoznanie z twórczością Marii Konopnickiej, naukę słów pieśni "Roty", wykonanie zakładki do książki Marii Konopnickiej oraz prezentacji multimedialnej. Zorganizowanie zabawy sportowej "Z Konopnicką na wesoło" oraz testu wiedzy o życiu i twórczości poetki.

Wycieczki szkolne do miejsc związanych z początkami Państwa Polskiego.

Miejski Konkurs "Poznaj historię swoich pradziadków". Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu było poznanie i napisanie historii swojej rodziny.

Słuchanie pieśni patriotycznych podczas przerw lekcyjnych.

Wydanie gazetki szkolnej "Goniec Historyczny”. Publikacja informacji na temat historii odzyskania niepodległości, ciekawostek historycznych, życiorysów osób związanych z tym wydarzeniem.

Pisanie przez uczniów ALFABETU POLSKIEGO PATRIOTYZMU.

Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej zapraszają na spotkanie z historią"Kochłowice sto lat temu" 28 września 2018 (piątek) o godz. 16.00 w kochłowickiej bibliotece (ul. Brzozowa 4).

 

 

Zbiórka na boisku szkolnymo 8:40– wychowawca/opiekun klasy na placu szkolnym przeprowadza zbiórkę uczniów ze sprawdzeniem obecności, następnie pod jego opieką dzieci udają się do kościoła.

Uczniowie klas pierwszych oraz oddziałów, którym zmienił się wychowawca przychodzą na godzinę 8.30 ze względów organizacyjnych.