Serdecznie dziękujemy za na okazane wsparcie, przekazane kondolencje oraz modlitwę na pogrzebie naszego ojca

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, Pracownikom i uczniom SP20 zwłaszcza z kl. 7 b.

Katarzyna Kołodziej i Małgorzata Lebuda

 

Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę

w klasie I w Szkole Podstawowej nr 20 odbędzie się

21.06.2018 r.(czwartek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej.

Pomoc dla szkoły w Dovhe na Ukrainie

Do dnia jutrzejszego - 5.06.2018 r.

można jeszcze wrzucać datki do puszki

ustawionej w sekretariacie.

Dziękujemy.

 

Serdeczne wyrazy współczucia

dla Pani Katarzyny Kołodziej i Pani Małgorzaty Lebudy

z powodu śmierci ojca

 

Szanowni Państwo,
opublikowany na stronie internetowej plan lekcji poszczególnych oddziałów klasowych jest obowiązujący.
W dzienniku elektronicznym mogą wyświetlić się w najbliższych dniach drobne różnice w stosunku do wersji papierowej, proszę ich nie uwzględniać.

 

Plan lekcji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej wraz z Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców serdecznie zaprasza