Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Prezydent Grażyny Dziedzic.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje,

Trwają od 1.06.2022 r. do 15.06.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.
Deklarację należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Zapisy na dyżur wakacyjny w naszej placówce odbywać będą się w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.
Formularze deklaracji będą dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej: http://sp20.elsat.net.pl/
Na deklaracji konieczny jest podpis obojga rodziców.
Rodzice, który zadeklarowali uczęszczanie dziecka do naszego przedszkola w miesiącu sierpniu winni uiścić opłatę do 25 lipca 2022 r. na konto podane w deklaracji.
Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania dziecka z przedszkola dyżurującego.


Zarządzenie Prezydenta Miasta 

Deklaracja - dyżur 2022

Zapisy na dyżur 2022

Bliskim naszej wieloletniej emerytowanej nauczycielki śp. Marii Ewy Wójcickiej

składamy serdeczne wyrazy współczucia - Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji.