Wywiad epidemiologiczny

 

Poniżej zamieszczony został link do strony internetowej na której można zakupić mundurki szkolne:

https://mark-mundurki.pl/

Deklaracja - obiady szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Witamy serdecznie po przerwie w progach naszej szkoły!!!

Wyczekujemy wszyscy wspólnego spotkania, ponieważ jednak Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami dotyczącymi organizacji pierwszego dnia w szkole.

 

1.W okresie ferii letnich (lipiec – sierpień) opiekę sprawują przedszkola dyżurujące, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący harmonogramem na dany rok.

2.Rodzic dziecka/opiekun prawny może pobrać deklarację w przedszkolu dyżurującym od 8 do 10 czerwca 2020 r.