Informujemy rodziców, że zebrania na rozpoczęcie roku szkolnego odbędą się 11 września 2019 r.

kl. młodsze (1-3) godz. 17.00

kl. starsze (4-8) godz. 18.15

(każdą turę rozpoczynamy od zebrania ogólnego w sali gimnastycznej)

Zapraszamy serdecznie