Dyżur wakacyjny

Rodzice/opiekunowie prawni  zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez dostarczenie wypełnionej deklaracjido placówki dyżurującej w terminie

od 3 do 14 czerwca 2019 r.

Deklarację można pobrać

w dyżurującym

przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym lub szkole podstawowej

z oddziałami przedszkolnymi.