Nowy numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20:

 Bank Pocztowy S.A.  53 1320 1465 7550 0650 2000 0001