Prosimy rodziców kandydatów zakwalifikowanych do kl.I, do złożenia pisemnego oświadczenia woli (do pobrania na stronie internetowej) w terminie od 19 do 25 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie woli