Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.17.2019 z dn.18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym  wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego można składać w dniach 4 - 15 marca 2019, w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej.

         www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl