Zbiórka na boisku szkolnymo 8:40– wychowawca/opiekun klasy na placu szkolnym przeprowadza zbiórkę uczniów ze sprawdzeniem obecności, następnie pod jego opieką dzieci udają się do kościoła.

Uczniowie klas pierwszych oraz oddziałów, którym zmienił się wychowawca przychodzą na godzinę 8.30 ze względów organizacyjnych.

 I a  mgr Krystyna Guziel
I b mgr Grażyna Małyska
II a mgr Marta Zuber
II b mgr Izabela Drabik
III a mgr Barbara Poranek
IV a mgr inż. Tomasz Fic
IV b mgr Barbara Owcarz
IV c mgr Magdalena Paprotny
V a mgr Joanna Kurzyk
V b mgr Olga Wieloch
Vc mgr Dorota Franiel
VI a mgr Patrycja Tomecka - Krzywda
VI b mgr Grażyna Sikora
VII a mgr Anna Musialska
VII b mgr Grażyna Małyska – w zastępstwie mgr Laurent Tomecki
VIII a  mgr Beata Pastuszak oraz dr Ewa Simon - Strojny
VIII b mgr Katarzyna Kołodziej

 

 

   • Msza św.

o godz.9.00. Po mszy św. wychowawca/opiekun jest odpowiedzialny jest za powierzoną klasę

  • Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - klasa uczestniczy
    w obchodach pod opieką wychowawcy lub wyżej wyznaczonego nauczyciela .

- godz.10.15 - klasy 1-4 oraz kl. 7b – boisko szkolne (w razie niepogody – sala gimnastyczna)

– godz. 11.15 - klasy 5- 8 (poza klasą 7b) – boisko szkolne (w razie niepogody – sala gimnastyczna)

  • Spotkanie z wychowawcamiw klasach

- 11.15 – 12.00 - klasy 1-4 oraz kl. 7b (po akademii przerwa przynajmniej 10 min (wychowawca również wtedy pełni opiekę nad powierzoną mu klasą).

- 10.15 – 11.00 – klasy 5-8 bez kl. 7b, a następnie udział w akademii ( przed akademią przerwa co najmniej 10 min (wychowawca również wtedy pełni opiekę nad powierzoną mu klasą).

 

Świetlica szkolna czynna od godz. 6.30 do16.30. 

Opiekunowie świetlicy w dniu 03.09.2018 r.

        6.30 – 11.30 - Małgorzata Ochman, 8.00 – 8.45 – mgr Ewelina Luboskik

        11.30 – 13:30 mgr Ewelina Machoczek – Chłodek, mgr Beata Trocha, mgr Kinga Marek

        13:30 – 15.30 mgr Ewelina Machoczek – Chłodek, mgr Aneta Woczka - Dębska

        15.30 – 16.30 – mgr Ewelina Machoczek – Chłodek

 

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

 

oddział edukacyjny  (klasa)

wychowawca

Opiekunowie sali lekcyjnej nr

I a

mgr Krystyna Guziel

17

I b

mgr Grażyna Małyska

5 (sala gimnastyczna)

 II a

mgr Marta Zuber

18

II b

mgr Izabela Drabik

21

III a

mgr Barbara Poranek

16

IV a

mgr Tomasz Fic

19

IV b

mgr Beata Owcarz

22

IV c

mgr Magdalena Paprotny

11

V a

mgr Joanna Kurzyk

6

V b

mgr Olga Wieloch

19

V c

mgr Dorota Franiel

18

VI a

mgr Patrycja Tomecka - Krzywda

13

VI b

mgr Grażyna Sikora

14

VII a

mgr Anna Musialska

22

VII b

mgr Grażyna Małyska

5 (sala gimnastyczna)

VIII a

mgr Beata Pastuszak

11

VIII b

mgr Katarzyna Kołodziej

9