Serdeczne wyrazy współczucia

dla Pani Katarzyny Kołodziej i Pani Małgorzaty Lebudy

z powodu śmierci ojca

składa

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców

Pracownicy i uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2018r.

o godz. 10.00 w Kościele parafialnym w Kochłowicach.