Witamy serdecznie po przerwie w progach naszej szkoły!!!

Wyczekujemy wszyscy wspólnego spotkania, ponieważ jednak Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami dotyczącymi organizacji pierwszego dnia w szkole.

 

1.W okresie ferii letnich (lipiec – sierpień) opiekę sprawują przedszkola dyżurujące, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący harmonogramem na dany rok.

2.Rodzic dziecka/opiekun prawny może pobrać deklarację w przedszkolu dyżurującym od 8 do 10 czerwca 2020 r.

W ramach naszej pracy na świetlicy stworzyliśmy bloga z ciekawymi pomysłami na nudę.

Link: https://niemaczasunanudesp20.blogspot.com