WYWIADÓWKI, DNI OTWARTE, SPOTKANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

I SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

29 sierpnia 2018 przedszkole godz. 18.00

12 września 2018 r. kl. młodsze (1-3) godz. 17.00

kl. starsze (4-8) godz. 18.15

(rozpoczynamy od zebrania ogólnego w sali gimnastycznej)

30 stycznia 2019 r. od godz. 17.0 *

15 maja 2019 r. od godz. 17.00 *

*Harmonogram klas i godziny zostaną opublikowane w późniejszym terminie

 

DNI OTWARTE: konsultacje indywidualne z rodzicami:

20 listopada 2018 r. w godz. od 18.00 do 20.00

6 marca 2019 r. w godz. od 18.00 do 20.00

 

 

Dyrektor - mgr Katarzyna Szuba

W związku z licznymi obowiązkami służbowymi dyrektor szkoły informuje, że przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Wicedyrektor - mgr Karolina Barwicka

Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorki od godz. 13.00 do 15.00

Główny Księgowy : mgr Marta Czupała
Księgowa : mgr Izabela Kozłowska


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

ŚWIETLICA SZKOLNA - 6.30 – 16.30

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 - 14:30

8:00 - 13:30

09:30 - 14:30

13:00 - 17:00

8:00 - 13:30

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:30 - 15:00

13:30 - 15:00

12:30-15:00

------

13:30-15.00

Z PSYCHOLOGIEM MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE (322428686) NA ROZMOWĘ O PÓŹNIEJSZEJ PORZE.


Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:  Czwartek     7.30 - 15.05