Drukuj

 

Wersja papierowa dostępna jest
w bibliotece szkolnej.

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Zmiany do Rozdziału 14 a
Wewnątrzszkolny system oceniania na czas nauczania zdalnego obowiązujący od 1.09.2020 r.