1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3.  Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018r
4.  Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych 
(do uzgodnienia z RR)
13 października 2017 pt
22 grudnia 2017 r. (wigilia szkolna)
22 marca 2018 r. (Dzień Talentów)
30 kwietnia 2018 (Weekend Majowy)
2 maja 2018 r. (Weekend Majowy)
4 maja 2018 r. (Weekend Majowy)
1 czerwca 2018 r.
(piątek po Bożym Ciele)
29 maja (Święto Rodziny+ Anioły w piżamkach) 
6.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
7.  Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.