Dziś nasz zespół jasełkowy miał zaszczyt wystąpić na spotkaniu noworocznym zorganizowanym dla studentów cudzoziemskich przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zaproszenie zostało wystosowane przez Panią Dyrektor Szkoły Prof. dr hab. Jolantę Tambor w ramach współpracy, którą prowadzimy że Szkołą już trzeci rok. Słowa podziękowania za zaproszenie i współpracę składamy na ręce Pani Profesor. Spotkanie odbyło się w auli nr 6 Wydziału Prawa i Administracji. Dziękujemy nauczycielkom, które przygotowały naszych uczniów: Pani Barbarze Poranek, Pani Barbarze Oglozie i Pani Halinie Woźniak. Pani Beacie Trosze za dekoracje, a Pani Małgorzacie Lebudzie za pomoc. Dziękujemy rodzicom występujących uczniów za zaangażowanie. Podobno byliśmy pierwszym zespołem ze szkoły podstawowej, który wystąpił na Uniwersytecie, tym większe to dla nas wyróżnienie. Studenci żywo reagowali na grę aktorów i wątki humorystyczne przedstawienia.

https://www.facebook.com/444898675555003/photos/pcb.2195156123862574/2195172210527632/?type=3&theater

https://www.facebook.com/SJiKPUS/videos/227828558155646/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDuOFht94ClSH4oMUlGHS68hMwbV9rJVm7SRohYhtASIbRygKDkaulXOZjGUbwKo7ngUJC1WF9Q0nizGrbDc21pkgd2segJINkpnZDhyebBEGdkcNV-3QWwsxFry0DnlVDoyTsoKWM8jI9hycD-uwSFqFmLLw5IGo6yYzPNYDvk50tVQZJ7i6OjAqC155u0bJ5kCZKPwAU4X9nNAfeAR6wL6-YPTISEZXoKw1VZnxAWrDO1drJso0shHRZvvQIwv1Kbnv2Po1CXc-5f-cPAXtjNganfSwcWpcrdS9U5Nl_H5GnfE2V6mdQRfDuBCx5VWTxo-I2SZLLBi06PsULGVyqDz-i4pZiOk7NoBSGm4T4kBxOf6Q9AKGIPomzdFwU70P-FgKZ8BtTg-6fsS5eJCiEeD8PrfsVW68k10bQIBmUfGxQubKotD56d40q3U3xiubyXXqGD4hJekUoavuhmG3ILjhOZgiwEXuuz9ag0boR-FFv0sx1mTBEtQ2EkPzNLbA&__tn__=K-R

https://www.facebook.com/SJiKPUS/?__xts__[0]=68.ARA9I6x7mrDjUy10xZ8uoQdtLxMaa2H0MX1atqmxfaE_dUGz98o0ZAlt1HN_H6L1Xw_ELbfbeVFdvZ_Mc68zEBN7WezkIGH6JKiP_6ewHkZgHLvDCXN6WnOzYCI8aVN9UpNtQaovEldKieY2CFz9C13oa0tkTv96-Pq2pbreFtm5i3GOMorCKKtp6X5uPDtwpkOeXiBkCHPK4cN73ElG9zFPO-A6EAi8O0Meg81Gg1d64W-HKMcnQK7DdwpitH9M9Vcd1_Vcb49zHcnRx7NY-cNMGGDU9euwsDS9J_XXLiofxFAhg83ctgdfeEioXS1PUpWkaT_AC1qpjFxB_Z1k_7tgVfHMDBF23Lu4Gx-6yKmEwVXLwZGTDiCfXyBBvS4sgFe7m9-KT_YsbW9U7RKO5ZzMd0LZY-B-feM5puw1_r2nj2DZam3AJfzCrjgleKoZ7JyaVfE8ceUTFiTk3slVVzvVd2U4NxFDpWHIj2HxY-Ji9qSeIMP-2m_yo37kvvNhkw&__tn__=-UK-R